Senin, 23 April 2012

WELINGAN

weling wilang walang wulung,
ojo mulung yen durung etung,
datan wurung tanpa untung,
antuk alang datan gemang,
amung sungsang den perang,
tan supe mring HYANG WENANG

KEWUHAN

winih wanuh nemah tuwuh,
tetuwuhe ngremboko uwoh ewuh,
pakewuh nadyan demen weruh,
lega legane lamun kaweruh,
tumrecep kadyo ketiban warih,
tirtaning wening tuge batih,
ngarih-arih antuk kardine karya,
kinaryo mbombong aneng rasa,
ngarasa aras arum puspo,
sekare maharANI aMURti DYAh heNING SIH