Jumat, 16 September 2011

gonjang ganjing donyane oleng, wong gede dadi maling, wong cilik awake garing, sing eling nora pangling,